تاثیر دستمزد در محاسبه قیمت تمام شده

عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمام شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند؛ نمایندگان کارگران این سهم راه ۷ درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را ۳۰ تا ۵۰ درصد عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که کارشناس حوزه کار معتقد اند سهم دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات بین ۹ تا ۱۳ درصد است.

روزهای پایانی سال بحث حقوق و دستمزد داغ است و فعالان در این بخش اظهارنظرهایی را در تعیین دستمزد و نقش آن در تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات بیان می‌کنند.
در این باره به سراغ نماینده کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار و یکی از کارشناسان حوزه کار رفتیم و نظر آنها را پرسیدیم.
برخی می‌خواهند دستمزد را فریز کنند 
«ناصر چمنی‌» نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در بحث تعیین دستمزد سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت خواسته‌هایی دارند و باید بررسی کنیم که این خواسته‌ها چه قدر به واقعیت جامعه نزدیک است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود دستمزدهای بالا تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده کالا دارد و ممکن است چرخه تولید را متوقف کند، پایه علمی ندارد.
نماینده کارگران اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها، میانگین تاثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۶ درصد است و حتی اگر بیشترین میزان آن یعنی هفت درصد را هم در نظر بگیریم، تاثیر خاصی بر قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: یکی از ترفندهایی که در تعیین دستمزد در ایام پایانی سال مطرح می‌شود تا اجازه ندهند دستمزد واقعی در کشور مصوب شود همین بحث نقش ۵۰ درصدی دستمزد در بهای تمام شده است.
چمنی گفت: سال گذشته افزایش حقوق ۳۶.۵ درصدی تصویب شد؛ همان موقع شایعه شد که این افزایش دستمزد موجب ریزش نیرو خواهد شد و کارگاه‌ها توان پرداخت ندارند و تعطیل می‌شود، اما بررسی‌ها بعد از ۱۱ ماه نشانگر روند رو به رشد اشتغال در کشور است.
وی افزود: در بررسی‌ها شاهد بودیم که دادخواست‌های اخراجی کارگران نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و بر اساس آمار اعلام شده سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای بیمه بیکاری نیز کم شده است و در مقابل افزایش بیمه اجباری داشتیم.
نماینده کارگران اضافه کرد: چند سالی است که با این ترفند دستمزد را فریز کردند و ما شاهد بودیم که قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافته است.
وی افزود: زمانی که قدرت خرید جامعه کارگری که ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، کاهش می‌یابد، رکود اقتصادی افزایش می‌یابد. بنابر این باید به صورت ملی به موضوع نگاه کنیم؛ در حالیکه در جلسه شورای عالی کار برخی از کارفرمایان در جلسات تنها کارخانه و واحد تولیدی خود را در نظر می‌گیرند و آن را به کل جامعه تسری می‌دهند.
وی افزود: دستمزد جزئی از عوامل تولید است و باید در کنار عوامل دیگر به صورت علمی سنجیده شود و تاثیر ۵۰ درصدی دستمزد در تولید امکانپذیر نیست.