تولید کنندگان پوشاک اقدام به تولید ماسک نمودند

برخی صنعتگران و خیرین به صورت خودجوش در حال تولید ماسک در کشور هستند تا اقدامی در جهت مبارزه با ویروس کرونا انجام داده باشند.

با شیوع ویروس کرونا در کشور، نخستین محصولی که برای مقابله با این ویروس مورد توجه قرار گرفت، ماسک بود. به همین دلیل تقاضای زیادی برای خرید این کالا در بازار ایجاد شد که محصولات موجود در بازار توان پاسخگویی به این نیاز را نداشت و البته احتکار نیز بر این مسئله تأثیرگذار بود.

برخی تولید کنندگان پارچه، مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ماسک را تامین کرده‌اند که عمدتا مواد اولیه و دوخت به صورت رایگان و توزیع ماسک‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود.