کاهش قیمت نفت به 45 دلار

پس از آنكه روسیه از كاهش تولید نفت خودداری كرد و اوپك همه محدودیت های تولید خود را برطرف كرد ، قیمت نفت برنت در آخرین روز كار در بازارهای جهانی بالاترین افت قیمت را در بیش از یازده سال ثبت كرد.