ایران و میانمار بیشترین میزان رشد گردشگری در جهان

به نظر می رسد هیچ چیز نمی تواند گردشگری بین المللی را متوقف کند، مگر ویروس کرونا. اما حتی صدمات ناشی از ویروس به صنعت گردشگری نیز زودگذر است، زیرا سفرهای بین المللی همچنان رو به رشد است.

طبق اعلام سازمان جهانگردی جهانی سازمان ملل متحد، گردشگری بین المللی (که به عنوان بازدید کنندگان یک شبه تعریف می شوند) در سراسر جهان 4٪ در سال 2019 معادل 1.5 میلیارد افزایش یافت.

مقصدهایی که سریعترین رشد را دارند در جای دیگر یافت می شود. براساس آمار، خاورمیانه (8٪) سریعترین منطقه در حال رشد و به دنبال آن آسیا و اقیانوس آرام بود که 5٪ رشد داشت. سفرهای بین المللی در اروپا و آفریقا 4٪ افزایش یافته است، اگرچه سفر در قاره آمریکا با رشدی معادل 2٪ به عقب رانده شد. سفر به ایالات متحده به دلیل تنش های تجاری ، سیاست های محدود کننده ویزا، در واقع 1.3 درصد کاهش داشته است. سفر به کشور چین نیز به دلیل ترس از ویروس کرونا، در سال 2019 بسیار کاهش پیدا کرده است.

بنابراین، ماجراجویان بین المللی به سمت کدام کشورها حرکت می کنند؟ مجله ایندپندنت انگلیس با جمع آوری آمار لیستی از 20 مقصد گردشگری با سرعت در حال رشد را جمع آوری کرد.

با کمال تعجب، بیشترین میزان رشت در میان کشور ها در زمینه جذب گردشگرهای بین المللی میانمار، کشور آسیایی بود که زمانی با نام برمه شناخته می شد. میانمار در حال حاضر دارای مشکلات داخلی می باشد. با این حال، کشور منزوی سابق با 40.2 درصد افزایش گردشگران در سال 2019 را تجربه کرده است.

دومین کشور در این لیست که رشد قابل توجه در جذب گردشگران بین المللی داشته است و با سرعت در حال رشد می باشد بیش از سایر موارد باعث شگفتی شده است. آمار سازمان ملل نشان می دهد که سفر های گردشگری به ایران در سال 2019 با 27.9 درصد افزایش در رتبه دوم در لیست کشورهای دارای بیشترین میزان رشد در جذب گردشگران بین المللی قرار گرفته است.

بعد از میانمار و ایران در این لیست کشور های مصر و ترکیه قرار دارند که به ترتیب دارای 21.1 و 14 درصد افزایش در سال 2019 بوده اند.